Voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALINGEN Safe and Save Parking. Reiziger: de natuurlijke persoon die een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit.Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum ( deze datum meegerekend) en de einddatum ( deze datum meegerekend) van het parkeren.

ARTIKEL 2 – DE PARKEERFACILITEIT. De reiziger kan door het maken van een boeking waarin de exacte parkeerperiode dient te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de gereserveerde periode te stallen.Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Safe and Save Parking heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking dit aantal zou worden overschreden. Safe and Save Parking behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

ARTIKEL 3 – RESERVEREN, WIJZIGEN EN ANNULEREN. De reiziger kan tot 1 dag voor de ingangsdatum van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. De reservering kan bij SafeandSaveParking tot 24 uur voor aankomst geannuleerd voor € 10,- . Bij reserveringen die niet tijdig worden geannuleerd of niet worden nagekomen, wordt € 15,= administratie- en chauffeurskosten in rekening gebracht. Bij annulering van een reservering die betaald is met iDeal, wordt het bedrag gerestitueerd minus € 15,00 administratiekosten. Voorwaarde hierbij is dat de annulering tijdig (zie punt 2) en via email doorgegeven wordt. Annuleren binnen 12 uur voor vertrek geldt als no-show en vervalt het recht op een refund.

ARTIKEL 4 – PARKEREN. De reiziger dient de auto te parkeren op aanwijzingen van het personeel van Safe  andSave Parking.

ARTIKEL 5 – AUTO SLEUTELS.  Als de parkeerterreinen op de Wezerweg vol zijn dan wordt de auto van de reiziger naar een andere locatie gebracht. Er wordt dan maximaal 150 meter gereden met de auto. Hiervoor moet de reiziger de autosleutels inleveren.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID. Het parkeren geschiedt geheel voor eigen risico. Wij zorgen goed voor uw auto, maar in geval van diefstal of andere schade is Safe and Save Parking hiervoor niet aansprakelijk te stellen.